سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
سال 1400

-

   دانلود : بررسی پروفایل روان آشفتگی ناشی از ویروس کووید19 در بین شهروندان استان اردبیل           حجم فایل 1189 KB
   دانلود : تبیین الگوسازی رفتار اجتماعی به منظور سیاستگذاری های دولتی برای مدیریت بحران           حجم فایل 918 KB
   دانلود : رعایت پروتکل مقابله با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن در نهاد خانواده و جوامع انسانی           حجم فایل 1116 KB
   دانلود : جایگاه مذهبی، علمی، سیاسی و شیوه های خاص اجتهادی علّامه محقّق اردبیلی و نقش آن در جهان اسلام           حجم فایل 546 KB
   دانلود : طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه انگ اجتماعی کرونا ویروس در ایران در سال 2020: یک مطالعه ترکیبی           حجم فایل 785 KB
   دانلود : بررسی میزان درک خطر از هشدارهای بهداشتی در مورد بیماری کووید-19 در بین جمعیت استان اردبیل           حجم فایل 546 KB
   دانلود : حکم رانان محلی در نواحی مرزی استان کنونی اردبیل در دوران اشغال و نفوذ روس ها در دوره قاجار           حجم فایل 504 KB
   دانلود : دانشنامه تاریخ استان اردبیل (بخش سوم-مشگین شهر)           حجم فایل 3526 KB
   دانلود : دانشنامه تاریخ استان اردبیل(بخش دوم -مغان)           حجم فایل 3732 KB
   دانلود : تبدیل روستا به شهر           حجم فایل 487 KB
   دانلود : بررسیمیزان اهمیت دادن خانواده های اردبیلی به معقوله نماز هنگام ازدواج (در سطح شهرستان اردبیل)           حجم فایل 903 KB
   دانلود : بررسی قوانین حمایتی ناظر و خلاء های قانونی و حقوقی در حوزه زنان و خانواده ها           حجم فایل 778 KB
   دانلود : مدلسازی شیوع ویروس کوید 19 و پیش بینی تعداد مبتلایان و تلفات به تفکیک استانی در ایران           حجم فایل 1251 KB
   دانلود : شناسایی ویروس Covd-2sars-cov2 در فاضلاب شهری – مطالعه موردی: فاضلاب شهری اردبیل           حجم فایل 614 KB
   دانلود : مدل یابی ساختاری اثرات همه گیری بیماری کرونا بر گردشگری استان اردبیل           حجم فایل 918 KB
   دانلود : تبیین تجارب مراقبین بیماران مبتلا به کرونا ویروس: یک مطالعه پدیده شناسی           حجم فایل 681 KB
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.