سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
معرفی همکاران

 معرفی همکاران دفتر

آقای نعمت احمدی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری - داخلی 1177

آقای محمد تقی آقازاده- کارشناس هماهنگی و پیگیری (دفتردار) - داخلی 1177

آقای عباسعلی شایقی - معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - داخلی 1193

خانم الناز کامران- رئیس گروه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - داخلی 1206

آقای علیرضا نریمانزاده - کارشناس برنامه ریزی و بودجه - داخلی 1178

آقای یوسف کریمی- کارشناس آموزش- داخلی 1164

آقای حسین وطن دوست - کارشناس پژوهش- داخلی 1180

آقای بهنام محمدی معاضد- کارشناس بهبود روش ها و فرایندها  - داخلی 1185

آقای عادل عادل محمود آباد- کارشناس بهره وری و تحول اداری- داخلی 1160

لطفا برای شماره گیری مستقیم قبل از شماره داخلی پیش شماره 3125 را اضافه نمائید.

به عنوان مثال 31251176

کد استان اردبیل 0453

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.