سال 1401 « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین »
معرفی همکاران

 معرفی همکاران دفتر

آقای نعمت احمدی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری - شماره تماس مستقیم 31251177- داخلی 1177

آقای محمد تقی آقازاده- کارشناس هماهنگی و پیگیری (دفتردار)- شماره تماس مستقیم 31251177- داخلی 1177

آقای عباسعلی شایقی - معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - داخلی 1193

خانم الناز کامران- رئیس گروه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - داخلی 1206

آقای علیرضا نریمانزاده - کارشناس برنامه ریزی و بودجه - داخلی 1178

آقای یوسف کریمی- کارشناس آموزش- داخلی 1164

آقای حسین وطن دوست - کارشناس پژوهش- داخلی 1180

آقای محمدصادق داداشی- کارشناس بهره وری و تحول اداری - داخلی 1160

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.