سال نود و نه «سال جهش تولید»
اخبار > چابک سازی دولت ازضرورت هاست و افزایش برخی پست های ضروری اداری مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه خواهد بود


  چاپ        ارسال به دوست

چابک سازی دولت ازضرورت هاست و افزایش برخی پست های ضروری اداری مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه خواهد بود

معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل :

چابک سازی دولت ازضرورت هاست و افزایش برخی پست های ضروری اداری مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه  خواهد بود

مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری :

 اعلام پیشنهادات جدید با درنظرگرفتن زمینه های توسعه ی استان می توانددراصلاح بهینه وکاربردی کردن شرح وظایف همکاران  با بازدهی بیش ازپیش بسیارتاثیرگذار باشد.

سومین جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت استانداری اردبیل ،روزچهارشنبه26دی ماه، به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع ودبیر وجانشین استاندار درکارگروه توسعه ی مدیریت استانداری در دفترایشان برگزارشد.دراین جلسه ،عباس کریمی ، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل ، با اشاره به این نکته که هدف اصلی تشکیل جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت ایجاد سازوکاروتصمیم سازی وتصمیم گیری مناسب درراستای تحقق نظام اداری واصلاح پست های سازمانی دراستانداری است، شناسایی موانع ومشکلات وارائه ی راهکارهای مناسب واصلاحی دراین باره را منوط به پیاده سازی برنامه عملیاتی تدوین شده توسط اعضای کارگروه عنوان کرد وبا تاکیدبر جذب نیروهای کارآمد ،متخصص ومجرب وباتجربه درپست های مختلف ،یکی از مهمترین برنامه ششم توسعه درساختار اداری را، تعدیل ساختار ونیروی انسانی وچابک سازی دولت دانست وافزود:دراین راستا،ایجاد برخی پست های ضروری جدید ازجمله افزایش معاونت ها دربرخی فرمانداری ها ودفاترستادی استانداری، مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه خواهدبود ودراصلاح شرح وظایف همکاران،هماهنگی میان دفاتر استانداری درارائه ی پیشنهادات ونقطه نظرات کارشناسی شده درتدوین فرآیندهای انجام کارومستند سازی روش ها درراستای اصلاح نظام اداری جزو اولویت ترین راهکارهای سازنده دراین زمینه خواهدبود.

درابتدای این جلسه، دکتر جوادی، مدیرکل دفتربرنامه ریزی ، نوسازی وتحول اداری هم،ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین جلسه و تشریح وقرائت دستور جلسه ،گزارش کاملی ازاهداف جلسه ارائه وراهکارهای مناسب وسازنده ای راجهت پیشبرد اهداف جلسه یادآورشد. وی گفت: بازنگری درشرح وظایف همکاران وصاحبا ن پست های رسمی درمجموعه استانداری وفرمانداری های تابعه ازمسائل مهم بوده و ازسوی متولیان امردروزارت کشور دردستورکاررسمی  قرارگرفته است ودراین باره بی گمان اعلام پیشنهادات جدید به ویژه با درنظرگرفتن زمینه های توسعه ی استان می توانددراصلاح بهینه ی وکاربردی کردن این امر با بازدهی بیش ازپیش بسیارتاثیرگذارباشد واین دفترآمادگی دارددرهمین راستا برخی دوره های آموزشی نیز برگزار نماید.

درپایان، اعضای جلسه به ابرازنظرات ودیدگاه های خویش پیرامون دستورجلسه پرداختند.تصویب پیگیری ایجاد پست معاونت جدیددربرخی فرمانداری ها ودفاتراستانداری،برگزاری دوره ی آموزشی فرایند انجام وظایف  ونگارش مکاتبات اداری،جمع بندی نظرات وپیشنهادات جدید صاحب نظران ونیزکارکنان مجموعه استانداری برای اصلاح شرح وظایف همکاران، تهیه شناسنامه ی خدمت ونمودار ارتباطی فرآیندها ،ازمصوبات این جلسه بود.


١٢:١٩ - 1397/10/27    /    شماره : ٢٨٩٨٥    /    تعداد نمایش : ١٤٧تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.