سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
معرفی همکاران

 معرفی همکاران دفتر

آقای عادل شاددل- کارشناس هماهنگی و پیگیری (دفتردار)- شماره تماس مستقیم 31251177- داخلی 1177

آقای هوشیار محبی- رئیس گروه نوسازی و تحول  اداری- داخلی 1206

خانم معصومه موسوی - معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - داخلی 1140

آقای رسول خالدی- معاون آموزش و پژوهش- داخلی 1194

آقای عباس شایقی- کارشناس بهره وری- داخلی 1178

خانم الناز کامران- کارشناس تشکیلات داخلی 1180

آقای شهریار مجیدی- کارشناس آموزش- داخلی 1164

آقای جلال محمدی - کارشناس آموزش- داخلی 1174

آقای اکبر گل دوست- کارشناس پژوهش- داخلی 1264

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.