سال نود و هشت «سال رونق تولید»
عنوان

سیدمهدی جوادی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری

اخبار مهم
 • دانشگاه ها ومراکزعلمی ومطالعاتی استان می بایست بیش ازاین درامرپژوهش فعال باشند
  *- یعثوب نژاد محمد ،معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل : دانشگاه ها ومراکزعلمی ومطالعاتی استان می بایست بیش ازاین درامرپژوهش فعال باشند *- دکتر سیّد مهدی جوادی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری: با وجود تحرک های لازم درامرپژوهش درمجموعه استانداری ،این امرمهم همچنان دراختصاص اعتبارات با موانع جدی مواجه است

 • هماهنگی میان دفاتراستانداری واعضای کمیته درکاربردی نمودن اهداف جلسه واجرایی شدن مصوبات آن دراصلاح ساختار اداری وسایر موضوعات مطروحه بسیار مهم وتاثیر گذاراست
  دکتر جوادی ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی وتحول اداری: هماهنگی میان دفاتراستانداری واعضای کمیته درکاربردی نمودن اهداف جلسه واجرایی شدن مصوبات آن دراصلاح ساختار اداری وسایر موضوعات مطروحه بسیار مهم وتاثیر گذاراست

 • بازدید دکتر سید مهدی جوادی، از روند برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در استان اردبیل
  بازدید دکتر سید مهدی جوادی، از روند برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در استان اردبیل

 • مجموعه ای از بهبود ها ،جهت افزایش رضایت مندی مردم و تسهیل در امور توسعه ای کشور شناسایی وبه کارگرفته می شود.
  دکتر سیّد مهدی جوادی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری استانداری اردبیل: حسب دستور رئیس جمهورمحترم ، مجموعه ای از بهبود ها ،جهت افزایش رضایت مندی مردم و تسهیل در امور توسعه ای کشور شناسایی وبه کارگرفته می شود.

واحدبرنامه ریزی نوسازی و تحول اداری
هماهنگی میان دفاتراستانداری واعضای کمیته درکاربردی نمودن اهداف جلسه واجرایی شدن مصوبات آن دراصلاح ساختار اداری وسایر موضوعات مطروحه بسیار مهم وتاثیر گذاراست
دکتر جوادی ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی وتحول اداری: هماهنگی میان دفاتراستانداری واعضای کمیته درکاربردی نمودن اهداف جلسه واجرایی شدن مصوبات آن دراصلاح ساختار اداری وسایر موضوعات مطروحه بسیار مهم وتاثیر گذاراست
 ٠٩:١٥ - 1398/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چابک سازی دولت ازضرورت هاست و افزایش برخی پست های ضروری اداری مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه خواهد بود
معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری اردبیل : چابک سازی دولت ازضرورت هاست و افزایش برخی پست های ضروری اداری مشروط به حذف یکی ازپست های مربوطه خواهد بود مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری : اعلام پیشنهادات جدید با درنظرگرفتن زمینه های توسعه ی استان می توانددراصلاح بهینه وکاربردی کردن شرح وظایف همکاران با بازدهی بیش ازپیش بسیارتاثیرگذار باشد.
 ١٢:١٩ - 1397/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
هماهنگی میان دفاتراستانداری می تواند درایجاد فرصت ها وتسهیل درکاربردی کردن اصلاح ساختار اداری دولت کارساز باشد
ایجاد ساز و کار تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب در راستای تحقق نقشه ی راه اصلاح نظام اداری
ارتقاء جایگاه و افزایش پست معاونت ها در فرمانداری های استان
واحد آموزش و پژوهش
دانشگاه ها ومراکزعلمی ومطالعاتی استان می بایست بیش ازاین درامرپژوهش فعال باشند
*- یعثوب نژاد محمد ،معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل : دانشگاه ها ومراکزعلمی ومطالعاتی استان می بایست بیش ازاین درامرپژوهش فعال باشند *- دکتر سیّد مهدی جوادی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری: با وجود تحرک های لازم درامرپژوهش درمجموعه استانداری ،این امرمهم همچنان دراختصاص اعتبارات با موانع جدی مواجه است
 ١٢:٠٧ - 1398/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعات پژوهشی مربوط به فسیل مهره داران ازجمله اجداد فیل (ماموت) مغان با جدیت در حال اجرا است
با پیگیری های دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری اردبیل، مطالعات پژوهشی مربوط به فسیل مهره داران ازجمله اجداد فیل (ماموت) مغان با جدیت در حال اجرا است
 ٠٩:٣٤ - 1398/03/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر سید مهدی جوادی، از روند برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در استان اردبیل
مجموعه ای از بهبود ها ،جهت افزایش رضایت مندی مردم و تسهیل در امور توسعه ای کشور شناسایی وبه کارگرفته می شود.
تشریح عملکرد دفتر برنامه ریزی،نوسازی وتحوّل اداری استانداری اردبیل درسال جاری وبرنامه های آینده این دفتر، به مناسبت دهه ی مبارکه ی فجر
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.